Den här webbplatsen är en del av

EU:s flerspråkiga tesaurus

EuroVoc – Teknisk specifikation och användning

EuroVoc – ett nytt sätt att hantera ontologiska tesaurusar

Teknisk specifikation och användning

EuroVoc använder teknik för den semantiska webben som bygger på W3C:s rekommendationer och det senaste i fråga om tesaurusstandarder.

EuroVoc 4.4: Modell